Ο Δυναμικός Φορέας Πιστοποίησης

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας πιστοποιήσεων της αγοράς.

Η  Real Cert προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πιστοποιήσεων Δεξιοτήτων Πληροφορικής σχεδιασμένες από την ομάδα έμπειρων επαγγελματιών του χώρου της Εκπαίδευσης που βασιζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Αγοράς εργασίας.

Η Real Cert απευθύνεται σε άτομα και φορείς που επιθυμούν πιστοποίηση ή επικαιροποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που διαθέτουν, όπως μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενους ή όσους αναζητούν εργασία, σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
0
Υποφήφιοι
0
Πιστοποιήσεις
0
Συνεργάτες
0
Εξεταστικά Κέντρα

Τι είναι η Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση αναφέρεται στην επιβεβαίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός Αντικειμένου, Προσώπου, ή Οργανισμού.

Η επιβεβαίωση αυτή τις περισσότερες φορές παρέχεται από κάποια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης μιας Εκπαίδευσης, π.χ. Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, μιας Εργασίας, π.χ. Πιστοποίηση Ηλεκτροσυγκολλητών ή μιας Διαδικασίας Ελέγχου, π.χ. Πιστοποίηση Τουριστικών καταλυμάτων/Ξενοδοχείων.

Η Πιστοποίηση δίδεται από Φορείς (εταιρίες) που είναι Διαπιστευμένοι από ανώτερους Ελεγκτικούς φορείς ή εταιρίες που εγκρίνουν και πιστοποιούν ότι οι λειτουργίες διέπονται από αμεροληψία, οργάνωση και εμπιστοσύνη και διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα και μηχανισμούς για την παροχή των υπηρεσιών Πιστοποίησης. Επίσης κάθε φορέας θα πρέπει να ανανεώνει και να διαφυλάττει σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, όχι μόνο τα αποτελέσματα πιστοποίησης αλλά και τις διαδικασίες που αποδεικνύουν την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του υπ΄ αριθ. 4115/2013 Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/ Α΄/ 30-01-2013), αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού.

ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2021-07-16T15:46:29+00:00

Ποιότητα

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2021-07-15T13:33:03+00:00

Graphic Design

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2021-07-15T13:33:03+00:00

Economics

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

Γιατί Πιστοποίηση

Σε κάθε Επάγγελμα, μια Επαγγελματική Πιστοποίηση βοηθά τον Εργαζόμενο, τον Εργοδότη και τον Καταναλωτή!

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές δεκάδες φορείς πιστοποίησης που αξιολογούν τις παραπάνω μορφές. Η Πιστοποίηση γίνεται μέρα με τη μέρα και πιο αναγκαία και μάλιστα αναμένεται η αύξηση των φορέων πιστοποίησης στο εγγύς μέλλον καθώς οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες και απαιτούνται μέσα από το νόμο για τη Δια Βίου Μάθηση που οδηγεί στην υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι σπουδών / τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από πιστοποίηση. Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα ολοκληρωθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. Για την υλοποίηση των παραπάνω υπεύθυνος έχει οριστεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης η πιστοποίηση είναι ένα ενδιάμεσο σκαλί που χωρίζει τη Γνώση και τις Δεξιότητες από την Αγορά εργασίας γιατί απλά :

Χαρακτηρίζει το επίπεδο του εργαζομένου

Διαχωρίζει τον Επαγγελματία από τον Ερασιτέχνη

Διασφαλίζει την επένδυση του Επιχειρηματία

Είναι αναγκαία και υπολογίσιμη διαδικασία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Είναι απαραίτητη από το νόμο για τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Γίνε ένας από τους 5.000 Μαθητές του Ομίλου Real

Κάνε εγγραφή στο Newsletter, μάθε για τις προσφορές μας και απογείωσε την καριέρα σου.

Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.