Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Real Cert, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών (syllabus).

Εφόσον κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επιθυμεί να ενημερωθεί και να διδαχθεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο που οδηγεί σε πιστοποίηση Real Cert, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο, καθώς ο φορέας δεν μπορεί να αναμιχθεί στη διαδικασία εκπαίδευσης του.

Όταν ο υποψήφιος νιώθει έτοιμος για τη διαδικασία των εξετάσεών του, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Εξεταστικό κέντρο Real Cert και να συμπληρώσει την Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις.

Επίσης μπορεί να συμμετάσχει και σε δοκιμαστικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει άποψη και μια σχετική εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης.

Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι υπεύθυνο να ενημερώνει τον υποψήφιο για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Εναλλακτικά κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα, μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω ζητήματα μέσα από τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου καθώς και από τη πληροφόρηση που παρέχει ο ιστότοπος του φορέα πιστοποίησης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Γίνε ένας από τους 5.000 Μαθητές του Ομίλου Real

Κάνε εγγραφή στο Newsletter, μάθε για τις προσφορές μας και απογείωσε την καριέρα σου.

Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.