Κάθε φυσικό πρόσωπο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του για έκφραση παραπόνων και κατάθεση ενστάσεων για τις διαδικασίες και την εφαρμογή της πολιτικής του φορέα πιστοποίησης Real Cert.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, παράκληση, παράπονο ή καταγγελία ή/και να προχωρήσει σε Ένσταση για την παραπάνω κατάσταση, θα πρέπει να καταθέσει επώνυμα, γραπτά και ενυπόγραφα το έγγραφο Υποβολής Παραπόνων-Ενστάσεων του φορέα Real Cert.

Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρει με λεπτομέρεια όσα ζητήματα επιθυμεί και επίσης να τεκμηριώνει με σαφήνεια τις καταστάσεις και διαδικασίες που έχουν σαν θέμα τυχόν παράπονα και ενστάσεις.

Το έντυπο προβλέπει τις ποιο κοινές περιπτώσεις, όμως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράψει οποιαδήποτε κατάσταση τον αφορά. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί βοήθεια στην σύνταξη ή υποβολή του παραπάνω εγγράφου μπορεί να επικοινωνήσει με το φορέα στο τηλ.210.6461463 και να συνομιλήσει με τον Υπεύθυνο Ποιότητας της Real Cert.

Κατόπιν, ο φορέας πιστοποίησης έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της αξιολόγησης, σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν, για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των μηχανισμών, οργάνων και κανονισμών του, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου, όπου αυτό κρίνει ότι είναι αναγκαίο, δίκαιο και λογικό.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Γίνε ένας από τους 5.000 Μαθητές του Ομίλου Real

Κάνε εγγραφή στο Newsletter, μάθε για τις προσφορές μας και απογείωσε την καριέρα σου.

Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.