Επιτηρητές

Ο φορέας πιστοποίησης Real Cert έχει στο δυναμικό του μια ομάδα από ικανούς Επιτηρητές οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το έργο της ορθής και αμερόληπτης διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης πριν αλλά και με το πέρας της εξέτασης, φροντίζει να ελέγχει και να εξασφαλίζει τόσο τις συνθήκες που απαιτούνται τόσο για την έναρξη της, όσο και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της.

Πιο συγκεκριμένα οι κυριότερες αρμοδιότητες και ευθύνες των επιτηρητών είναι:

  • Πριν από την Έναρξη οι Επιτηρητές του φορέα ελέγχουν τις προδιαγραφές και ελέγχουν την πληρότητα απαιτούμενων στοιχείων εξοπλισμού, υποδομών και υποψήφιων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Στη διάρκεια των εξετάσεων και πέρα από τους αρχικούς ελέγχους, είναι υπεύθυνοι να διεξάγουν ελέγχους στη διάρκεια των Εξετάσεων με σκοπό την τήρηση και εφαρμογή των ορθών διαδικασιών με σκοπό την διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας.
  • Επίσης θα πρέπει επιβλέπει τη μη συνεργασία των εξεταζομένων και να είναι σε θέση να επιλύει τεχνικά θέματα αλλά και διευκρινιστικά ζητήματα σε περιπτώσεις δυσνόητων ερωτήσεων.
  • Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο Επιτηρητής έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία όπως η ενημέρωση λήξης και η υποβολή του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις Επιτηρητή Real Cert.

Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας Επιτηρητών του φορέα μας, συμπληρώστε την Αίτηση Επιτηρητή/Επιθεωρητή και στείλτε την μέσω e-mail στο supervisor@realcert.org

Επιθεωρητές

Μια ακόμα ευκαιρία συνεργασίας με το φορέα Real Cert είναι η ένταξή σας στην ομάδα Επιθεωρητών. Κάθε Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος να διεξάγει προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα εξεταστικά κέντρα του δικτύου μας. Για την ομαλή διεξαγωγή των επιθεωρήσεων θα πρέπει κάθε εξεταστικό κέντρο να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση και να είναι συνεργάσιμο έτσι ώστε να μην θίγεται η εικόνα του φορέα προς τους υποψηφίους.

Επίσης τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις τυχόν παρατηρήσεις των επιθεωρητών, οι οποίοι με τη σειρά του θα πρέπει να δημιουργούν και να αποδεικνύουν το αίσθημα δικαίου και λογικής στη διάρκεια των ελέγχων τους. Δείτε τον κανονισμό με τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις Επιθεωρητή που σαν στόχο έχουν τη διατήρηση του επιπέδου αξιοπιστίας και αμεροληψίας του φορέα, όπως επίσης και την βελτίωση των υπηρεσιών και διαδικασιών προς τους υποψηφίους και τα εξεταστικά κέντρα μας.

Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας Επιθεωρητών του φορέα μας, συμπληρώστε την Αίτηση Επιτηρητή/Επιθεωρητή και στείλτε την μέσω e-mail στο supervisor@realcert.org

ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Γίνε ένας από τους 5.000 Μαθητές του Ομίλου Real

Κάνε εγγραφή στο Newsletter, μάθε για τις προσφορές μας και απογείωσε την καριέρα σου.

Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.